Cơ sở Dữ liệu Vật liệu Xây dựng của Ấn Độ

Được Liên Minh Châu Âu đặt hàng thực hiện trong chương trình Các Thành phố Sinh thái, “Cơ sở Dữ liệu Vật liệu Xây dựng Ấn Độ về Năng lượng Tự thân và Nguy cơ Ấm lên Toàn cầu” của IFC là bộ dữ liệu môi trường dành cho 100 vật liệu công trình được sử dụng phổ biến ở Ấn Độ, được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Bộ dữ liệu này sẽ được tích hợp vào phiên bản sau của Ứng dụng EDGE.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish