Các chuyên gia EDGE trên toàn thế giới

  Các chuyên gia EDGE phục vụ như là cố vấn và có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc ra quyết định của họ như là những cách tốt nhất để thiết kế và xây dựng màu xanh lá cây. Họ cũng có kiến thức sâu rộng về phần mềm EDGE và quy trình chứng nhận. Trong khi không cần thiết để đạt được chứng nhận cho một dự án, các chuyên gia EDGE cung cấp giá trị đáng kể cho khách hàng thông qua các kỹ năng, thông tin chi tiết và bí quyết kỹ thuật của họ.

  Quan tâm đến việc tìm kiếm một chuyên gia EDGE? Chọn quốc gia nơi dự án của bạn được đặt để tìm chuyên gia. Nếu quốc gia của bạn không xuất hiện, hãy chọn quốc gia trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống danh sách đầy đủ Chuyên gia EDGE . Lưu ý rằng các chuyên gia EDGE cung cấp dịch vụ của họ trên phạm vi quốc tế.

  Quan tâm đến việc trở thành một chuyên gia EDGE? Tham gia vào mạng lưới các chuyên gia EDGE ngày càng tăng trên toàn thế giới và tạo sự khác biệt trong việc giúp thúc đẩy xu hướng thiết kế công trình xanh. Tìm hiểu cách bạn có thể trở thành Chuyên gia EDGE ngay hôm nay.

  Africa

  148

  Americas

  413

  East Asia

  136

  Europe & Middle East

  129

  South Asia

  79

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish