Chính sách kiểm toán từ xa EDGE trong COVID-19

Đọc về hướng dẫn toàn cầu về kiểm toán từ xa đối với chứng nhận EDGE được thực hiện trong đại dịch COVID-19. Chính sách kiểm toán từ xa có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish