Hướng dẫn Sử dụng EDGE cho Tất cả các Loại Tòa nhà Phiên bản 3.0 BETA

Hướng dẫn Sử dụng EDGE cho Tất cả Các Loại Tòa nhà (Phiên bản 3.0, bản phát hành Beta) chứa danh sách đầy đủ các biện pháp hiệu quả có sẵn trong EDGE. Hướng dẫn tổng hợp chứa một phần về quy trình cấp chứng chỉ EDGE và các cập nhật chính sách trong phụ lục cuối cùng.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish