Thông tin Thị trường Công trình Xanh – Đông Á

IFC hợp tác với Đại học Geogetown phân tích tình hình thị trường và lên kế hoặch đưa công trình xanh thâm nhập vào các khu vực khác nhau trên thế giới.

Các phân tích bao gồm dự báo tăng trưởng thị trường đến năm 2025 ở cả công trình dân dụng và thương mại; tiềm năng đầu tư đến năm 2025; phân tích các chính sách về khí hậu cho công trình; và nghiên cứu các dự án công trình xanh.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish