Công trình Xanh: Câu chuyện Tác động của MDB

IFC triệu tập một nhóm công tác bao gồm các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) để thảo luận về thành công của các ngân hàng này trong hoạt động tài trợ cho các công trình xanh và thực hiện các chương trình. Được tổ chức tại Hội nghị Thường niên của Ngân hàng Thế giới và IMF, sự kiện này thu hút sự chú ý tới tiềm năng gây ảnh hưởng trong không gian công trình xanh, mức đầu tư hiện tại, và các nghiên cứu tình huống thành công về đầu tư vào công trình xanh và hoạt động tư vấn. Xem các bài thuyết trình dưới đây do các thành viên tham gia cung cấp, bao gồm EBRD, ESMAP,  and IADB.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Chuyển đổi Thị trường Xây dựng Xanh của IFC.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish