Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Các công trình xanh trước nay được biết đến chỉ chú trọng đến chất lượng, chưa để ý đến hình thức. Một thế hệ kiến trúc sư mới có làm thay đổi điều này?

  Tương lai sáng lạn sẽ mở ra cho những ai có tầm nhìn biết đưa các tiêu chuẩn kỹ thuật vào những thiết kế thông minh. Bởi vì trong kỷ nguyên mới của “chủ nghĩa hình thức”, thiết kế sẽ không chỉ được đánh giá bởi ảnh hưởng  mà còn bởi tính ứng dụng của công trình.

  Bạn không thể cải thiện những gì không đo đếm được và sắp tới việc các kiến trúc sư cần phải khẳng định chất lượng thiết kế công trình xanh của mình một cách định lượng sẽ trở nên phổ biến. Điều này phụ thuộc vào một thế hệ mới tạo ra các công trình thân thiện với môi trường tương lai. Việc này sẽ tùy thuộc vào thế hệ mới giúp định hình tương lai thiết kế khí hậu sinh học với các kết cấu nhẹ hơn trên trái đất.

  EDGE giúp các kiến trúc sư mang lại hiệu năng hoạt động của một tòa nhà mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thiết kế. Điều này xảy ra vào thời điểm quan trọng nhất khi thiết kế dự án ra đời.

  Chỉ trong 3 phút, Bản dùng thử EDGE cho Kiến trúc sư thể hiện cách tích hợp thiết kế thụ động công trình của quý vị.

  Bạn muốn trở thành Chuyên gia EDGE? Hãy tìm hiểu cách thức để biến việc định hướng khách hàng hướng đến thiết kế hiệu quả cao thành công việc của bạn.

  Chuyên gia EDGE khuyến khích ngành xây dựng thiết kế và xây dựng xanh bằng đóng vai trò chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy.

  Khám phá cách các bên khác trên thị trường tạo ra sự khác biệt từ EDGE.

  Chọn trong danh sách sau.

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish