Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Tại sao lại lựa chọn tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả? Bởi vì giá trị lâu dài của nó vượt xa đầu tư ban đầu.

  Một tòa nhà sử dụng tài nguyên hiệu quả được tối ưu hóa để vận hành tốt theo hướng tới giảm chi phí sử dụng tiện ích. Giá bán có thể gữi ở mức cạnh tranh để thu hút người thuê hoặc khách có khả năng chi trả. Điểm tỉ lệ sử dụng thấp hơn giúp đối phó vơi biến động thị trường. Và nhà đầu tư hài lòng với một bảng cân đối tài sản tốt.

  Chi phí xây dựng cơ bản tăng thêm chỉ 2% nhưng được chứng minh có thể mang lại mức tiết kiệm gấp mười lần chi phí ban đầu của công trình xanh. Một công trình xây dựng sử dụng tài nguyên hiểu quả sẽ có giá trị thị trường tốt hơn do hiệu suất vận hành cao.

  1. Bổ sung vào hồ sơ thành tích
  2. Tạo sự khác biệt thương hiệu
  3. Đẩy mạnh lợi nhuận với khả năng nhân rộng
  4. Gửi tín hiệu tích cực đến các nhà đầu tư
  5. Thể hiện niềm tự hào của chủ sở hữu
  6. Hình mẫu về khả năng tiên phong
  7. Tạo bảng cân đối tài khoản vững chắc
  8. Đảm bảo kiểm soát chi phí và tính nhất quán của tất cả tài sản
  9. Tăng hiệu quả trong xây dựng và sử dụng lao động
  10. Thích ứng tốt với các phương thức bền vững khác.

  “Chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào trách nhiệm doanh nghiệp. Công cụ EDGE giúp chuyển tải đam mê này vào cuộc sống bằng cách mà các nhà đầu tư có thể hiểu được”

  – Santiago Mayoral Álvarez, Giám đốc phụ trách Tài chính Doanh nghiệp và Quan hệ với Nhà đầu tư, Khách sạn City Express

  Khám phá cách các bên khác trên thị trường tạo ra sự khác biệt từ EDGE.

  Chọn trong danh sách sau:

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish