Nhận báo giá Cấp chứng nhận Dự án

Xin lưu ý rằng gần đây chúng tôi đã có một vài vấn đề với khả năng tải ảnh lên biểu mẫu trích dẫn mà chúng tôi đang tìm cách khắc phục. Trong thời gian này, nếu bạn gặp khó khăn khi tải lên gói trang web, vui lòng gửi riêng nó cùng với tên dự án của bạn tới edge@ifc.org và chúng tôi sẽ chuyển tiếp đến người chứng nhận phù hợp.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish