Mẫu Hồ sơ cho EDGE Văn phòng

Nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận cho dự án Văn phòng của quý vị bằng mẫu hồ sơ này, hồ sơ bao gồm một danh mục kiểm tra và công cụ tính cho mỗi hệ thống và giải pháp được chọn, để đảm bảo rằng các chi tiết của dự án được ghi chép và các yêu cầu được đáp ứng.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish