Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Đăng ký Khóa Đào tạo Trực tuyến để Trở thành Chuyên gia EDGE

  Chương trình đào tạo trực tuyến của Chuyên gia EDGE hướng dẫn ứng viên về tiêu chuẩn EDGE, Ứng dụng EDGE và cách điều hướng quy trình cấp chứng chỉ. Nó cũng chuẩn bị cho các ứng viên để vượt qua thành công Kỳ thi EDGE.

  Khóa học tương tác của GBCI bao gồm năm mô-đun video kéo dài một giờ với các câu đố, bài tập thực hành và các tài nguyên khác. Khóa học có giá 150 đô la Mỹ và có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Thực hiện theo 10 bước sau để đăng ký đào tạo trực tuyến để đảm bảo một quy trình hợp lý. Chúng tôi khuyến khích bạn in các hướng dẫn này trước khi tiếp tục.

  Chương trình đào tạo trực tuyến của GBCSA gồm sáu mô-đun (mỗi mô-đun khoảng một giờ) được ngữ cảnh hóa cho bối cảnh địa phương của châu Phi.

  Đăng ký đào tạo trực tuyến Chuyên gia EDGE bằng cách điền vào biểu mẫu sau.

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish