Gửi Yêu cầu Nghiên cứu Dự án EDGE

    Gửi thông tin chi tiết của dự án đã được EDGE chứng nhận và một nghiên cứu dự án sẽ được viết cho quý vị trong vòng một tháng. Lưu ý rằng dự án của quý vị có thể được EDGE cấp chứng nhận ở giai đoạn ban đầu hoặc giai đoạn thi công cuối cùng. Hãy tham khảo ví dụ tại phần Các Dự án.

    Để tìm hiểu thêm ý tưởng về cách mở rộng chiến lược marketing và bán hàng để tận dụng tốt nhất đầu tư của quý vị để xin cấp chứng nhận EDGE, hãy tham khảo mục Công cụ Marketing EDGE. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để bảo đảm rằng công ty của quý vị nhận được công nhận cho quyết định xây dựng và tạo dựng thương hiệu xanh với EDGE.

    This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish