Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Góc Kiểm toán viên

  Nếu bạn là Kiểm toán viên EDGE hoặc muốn trở thành Kiểm toán viên EDGE, Góc Kiểm toán viên có thể cung cấp thông tin bạn cần. Quy chế Chấp thuận Kiểm toán viên Bản 2.01 làm rõ mục đích của Kiểm toán viên EDGE và quy trình sơ tuyển và phê duyệt để trở thành Kiểm toán viên EDGE. Góc kiểm toán cũng cung cấp thông tin đào tạo, sát hạch và cách duy trì vị trí Kiểm toán viên EDGE.

  Từ tạo dự án đến xin cấp chứng nhận cho dự án, quá trình cấp giấy chứng nhận đã được tích hợp đầy đủ trong phần mềm EDGE. Nhấn vào hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tìm hiểu giao diện người dùng mới và quy trình cấp giấy chứng nhận đã được đơn giản hóa. Để có thêm thông tin về vai trò và trách nhiệm của khách hàng EDGE, Kiểm toán viên EDGE, Đối tác EDGE và Nhóm Vận hành và Bảo trì EDGE của IFC, vui lòng tham khảo Quy tắc Cấp chứng nhận Bản 2.01, quy định quy trình phải tuân thủ để được cấp chứng nhận EDGE. Ngoài ra Bảng chú giải Thuật ngữ của Quy tắc EDGE Bản 2.01 cung cấp định nghĩa cho một số thuật ngữ sử dụng phổ biến nhất trong Quy tắc EDGE trên đây.

  Từ tạo dự án đến xin cấp chứng nhận cho dự án, quá trình cấp giấy chứng nhận đã được tích hợp đầy đủ trong phần mềm EDGE. Nhấn vào hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tìm hiểu giao diện người dùng mới và quy trình cấp giấy chứng nhận đã được đơn giản hóa. Để có thêm thông tin về vai trò và trách nhiệm của khách hàng EDGE, Kiểm toán viên EDGE, Đối tác EDGE và Nhóm Vận hành và Bảo trì EDGE của IFC, vui lòng tham khảo Quy tắc Cấp chứng nhận Bản 2.01, quy định quy trình phải tuân thủ để được cấp chứng nhận EDGE. Ngoài ra Bảng chú giải Thuật ngữ của Quy tắc EDGE Bản 2.01 cung cấp định nghĩa cho một số thuật ngữ sử dụng phổ biến nhất trong Quy tắc EDGE trên đây.

  Trong khoảng thời gian nhất định, bạn có thể gửi dự án xin cấp chứng nhận bằng cách sử dụng mẫu cấp chứng nhận tương ứng dưới đây. Mỗi mẫu bao gồm một danh mục kiểm tra và chương trình tính cho hệ thống hay giải pháp nhất định được chọn, để bảo đảm các chi tiết của dự án đã được ghi lại và các yêu cầu đều được đáp ứng:

  Phiên bản 1.2 – Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2016

  Trong khoảng thời gian nhất định, nhóm thiết kế công trình có thể hoàn thành danh mục kiểm tra và sử dụng chương trình tính ngoài ứng dụng EDGE, gửi thông tin để Kiểm toán viên rà soát. Trong trường hợp này, nên sử dụng Mẫu Đệ trình của Khách hàng.

  Nếu muốn trở thành Kiểm toán viên EDGE, hãy liên hệ với đơn vị cấp chứng nhận nơi bạn sống và tìm hiểu về cơ hội đào tạo sắp tới.

  Câu hỏi về quy trình kiểm toán và soát xét EDGE xin gửi tới edge@ifc.org edge@ifc.org.

  NGUỒN LỰC CHO MARKETING

  Tải về Bài trình bày về Marketing của EDGE bằng tiếng Anh để trình bày với khách hàng. Lưu ý rằng bản PowerPoint sẽ sớm được dịch sang tiếng Bahasa Indonesia, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Việt Nam để tải về sử dụng.

  Hãy chia sẻ đoạn băng 60 giây được gọi là Xây dựng Tương lai Tươi sáng hơn và video dài 4 phút Cùng EDGE Xây dựng một Thế giới Tốt đẹp Hơn với khách hàng, bằng cách gửi đường dẫn qua địa chỉ email hoặc chia sẻ đường dẫn trong khi trình bày. Khi gặp khách hàng, không nên chia sẻ bất kì video nào trực tiếp từ YouTube mà nên kết nối với màn hình bằng máy tính để bàn hoặc một máy tính xách tay chất lượng cao. Để nhận đường dẫn tải video, hãy gửi email đến  edge@ifc.org.

  Kết nối với EDGE trên Facebook, Google+, YouTube, Twitter và LinkedIn để được cập nhật thông báo mới nhất về EDGE, cũng như thông tin về thị trường xây dựng xanh nói chung.

  Xem đoạn Giới thiệu Phần mềm EDGE để cho khách hàng thấy cách thiết kế một công trình hiệu quả nguồn lực trong chưa đầy bốn phút.

  Xem phần Tin tức để cập nhật những bài viết mới nhất về EDGE.

  Tim hiểu phần Nghiên cứu Dự án để giúp khách hàng hình dung cách dự án đã chứng nhận có thể xuất hiện trên nền tảng toàn cầu của EDGE.

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish