Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Kết nối giữa chủ đầu tư và cơ quan chứng nhận còn có một vị trí quan trọng khác, giúp hiện thực hóa quy trình chứng nhận.

  Kiểm toán viên EDGE đảm bảo đội dự án thu thập đầy đủ hồ sơ và hồ sơ đảm bảo yêu cầu của chứng chỉ EDGE. Kiểm toán viên đánh giá hồ sơ dự án ở hai giai đoạn thiết kế và xây dựng, đồng thời thực hiện kiểm toán tại công trình. Mặc dù không cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án, các kiểm toán viên có thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật.

  Một chủ đầu tư mong muốn đạt chứng chỉ sẽ chọn ra một kiểm toán viên trong danh sách công bố bởi đơn vị chứng nhận EDGE, hoặc, danh sách tại trang web này đối với một vài quốc gia. Chủ đầu tư có thể yêu cầu đơn vị đánh giá chỉ định kiểm toán viên cho dự án của mình. Kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ như một đơn vị đánh giá thứ ba, độc lập, được khách hàng thuê. Với vai trò kết nói các bên, kiểm toán viên xây dựng uy tín qua chất lượng dịch vụ tốt và đánh tin cậy.

  Với những đánh giá chính xác và cẩn trọng của kiểm toán viên về dự án, đơn vị chứng nhận có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra dự án của khách hàng và trao chứng chỉ EDGE.

  Kết nối với đơn vị cấp chứng chỉ nơi bạn sống để tìm hiểu các khóa đào tạo sắp tới.

  Bạn muốn trở thành Chuyên gia EDGE?  Hãy tìm hiểu cách thức để biến việc định hướng khách hàng hướng đến thiết kế hiệu quả cao thành công việc của bạn. Chuyên gia EDGE khuyến khích ngành xây dựng thiết kế và xây dựng xanh bằng đóng vai trò chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy.

  Khám phá cách các bên khác trên thị trường tạo ra sự khác biệt từ EDGE.

  Chọn trong danh sách sau.

  This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish