Tất cả các dự án

Lọc theo loại công trình và/hoặc quốc gia. Các nghiên cứu dự án do khách hàng của EDGE gửi và không bao gồm toàn bộ các dự án được cấp chứng nhận EDGE. Đây là cách gửi nghiên cứu dự án..

Found 343 Results

Page 1 of 4

Novum Ricaurte

Nhà trong Colombia

GRUPAK Corrugado Hidalgo – Industria

Công nghiệp nhẹ trong Mexico

Parque de las Flores

Nhà trong Colombia

Real Solare

Nhà trong Mexico

Green Court and Stepney Green

Nhà trong South Africa

The Eden

Nhà trong South Africa

Real Navarra

Nhà trong Mexico

Veramonte Living

Nhà trong Colombia

Valle Azul #30

Nhà trong Costa Rica

Metro Myanmar

Kho trong Myanmar

The Residence

Nhà trong South Africa

Alliance Place

Văn phòng trong Nigeria

Flamingo Cat Ba Resorts

Nhiều khách sạn trong Vietnam

Valenti

Nhà trong Colombia

Tucan

Nhà trong Colombia

Guayacan

Nhà trong Colombia

BluHomes Maya

Nhà trong Philippines

FRANCIA & ROMA

Nhà trong Peru

Kyria

Nhà trong Ecuador

Ecohome Nhon Binh

Nhà trong Vietnam

The Promenade

Bán lẻ, Văn phòng trong Kenya

Citra Landmark

Nhà trong Indonesia

VSIP – The Proposed RBFs Phase 1

Công nghiệp nhẹ trong Vietnam

A.Shridhar Athens

Bán lẻ, Văn phòng trong India

Monvert Residencial

Nhà trong Brazil

Hotel Le Parc, Beyond the Stars

Nhà, Nhiều khách sạn, Văn phòng trong Ecuador

Qwetu Parklands

Giáo dục, Nhà trong Kenya

Lunaria

Nhà trong Colombia

Qwetu WilsonView

Giáo dục, Nhà trong Kenya

Latural

Nhà trong Panama

Edificio Häuser

Nhà trong Ecuador

Tribunales de Justicia Los Chiles

Văn phòng trong Costa Rica

La Castellana

Nhà trong Colombia

Senderos del Comendador

Nhà trong Guatemala

Park Living

Nhà trong Colombia

VSIP Bac Ninh High-rise Ready-Built Factories

Công nghiệp nhẹ trong Vietnam

Los Angeles

Nhà trong Peru

Oficina EMSEP

Văn phòng trong Mexico

Terrasabana

Nhà trong Colombia

Ghana Infectious Disease Center

Bệnh viện trong Ghana

South Quarter

Văn phòng trong Indonesia

Nobori Torres

Nhà trong Colombia

Casa Carazo

Văn phòng trong Costa Rica

IMSS Hospital Emergente COVID-19

Bệnh viện trong Mexico

Prado Park

Nhà trong Colombia

176 Park

Nhà trong Colombia

Athena

Văn phòng trong Côte d’Ivoire

Cantabria

Nhà trong Colombia

Goya

Nhà trong Ecuador

Cosmos Yopougon

Bán lẻ trong Côte d’Ivoire

Trier

Bán lẻ, Nhà, Văn phòng trong Ecuador

Alpha 1 – Eko Atlantic City

Văn phòng trong Nigeria

BIO

Nhà trong Colombia

Edificio Anexo BdP

Văn phòng trong Ecuador

Zivalam

Nhà trong Mexico

Guizhou Tower

Bán lẻ, Nhà, Văn phòng trong China

Provenza

Nhà trong Colombia

Boreal Colsubsidio

Nhà trong Colombia

Hausnima

Nhà trong Vietnam

Catania Residencial

Nhà trong Mexico

Real Valencia

Nhà trong Mexico

Real Bilbao

Nhà trong Mexico

Real Amalfi

Nhà trong Mexico

Ciprés

Nhà trong Colombia

Edificio EPS Sanitas

Bệnh viện trong Colombia

WAKARÍ

Nhà trong Colombia

Euler 196

Nhà trong Peru

Casa NUA

Nhiều khách sạn trong Colombia

Page 1 of 4

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish