• This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Công trình sử dụng năng lượng hiệu quả rõ ràng có tác động. Nhưng làm thế nào để người đầu tư phát triển tự tin nắm bắt giá trị này trong khi khẳng định được thương hiệu?

Giải pháp là chứng chỉ EDGE, hệ thống chứng chỉ công trình sử dụng năng lượng hiệu quả cho các thị trường mới nổi.  EDGE là cách nhanh, dễ dàng và tiết kiệm chi phí nhất cho người xây dựng tối ưu hóa thiết kế làm cho công trình trở nên đáng đầu tư và dễ dàng thanh khoản trên thị trường.

Công cụ EDGE cam kết đem lại giải pháp tiết kiệm nước và nhiên liệu từ giai đoạn thiết kế sẽ làm tăng hiệu suất sử dụng của công trình với tăng rất ít hoặc không tăng chi phí. Vì các con số được thiết lập để giải thích bối cảnh, EDGE cho biết những gì có tác dụng và những gì không để xây dựng thông minh và phù hợp với môi trường.

EDGE giúp các nhà thầu xây dựng đáp ứng nhu cầu của thị trường phổ thông trước đây không được chú ý. Qua việc tập trung vào khía cạnh kỹ thuật mang lại kết quả, các nhà thầu xây dựng có thể xây một mô hình phát triển sáng tạo, thu hút các khách hàng mới đồng thời tăng uy tín thương hiệu.

Tìm hiểu các khả năng hỗ trợ tài chính trong trang web của IFC edge@ifc.org.

“Công cụ EDGE vẽ bức tranh bền vững bằng các con số, tính toán các khả năng chúng ta có thể đem lợi ích đến cho khách hàng và môi trường của chúng ta”

– Tulio Botelho Mattos, Giám đốc, Canopus

Khám phá cách các bên khác trên thị trường tạo ra sự khác biệt từ EDGE.

Chọn trong danh sách sau.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish