Tất cả các dự án

Lọc theo loại công trình và/hoặc quốc gia. Các nghiên cứu dự án do khách hàng của EDGE gửi và không bao gồm toàn bộ các dự án được cấp chứng nhận EDGE. Đây là cách gửi nghiên cứu dự án..

Found 322 Results

Page 4 of 4

Anland Complex

Nhà trong Vietnam

The Link 345 Ciputra

Nhà trong Vietnam

Song Hau Surface Water Plant – Phase One

Công nghiệp nhẹ trong Vietnam

Edificio Edwards

Nhà trong Ecuador

Cumbres Residencial

Nhà trong Mexico

Ecohome Phuc Loi

Nhà trong Vietnam

Ecolife Capitol

Nhà trong Vietnam

Primavera Residences Towers

Nhà trong Philippines

Bruck Passive House Hotel

Nhiều khách sạn trong China

Tohme Rizk Office Building

Giáo dục, Văn phòng trong Lebanon

Kaufland

Bán lẻ trong Bulgaria

Keserwan Medical Center

Bệnh viện trong Lebanon

Vaibhava Bangalore

Nhà trong India

Fairfield by Marriott

Nhiều khách sạn trong India

JADE Housing Complex

Nhà trong Ecuador

Page 4 of 4

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish