Tất cả các dự án

Lọc theo loại công trình và/hoặc quốc gia. Các nghiên cứu dự án do khách hàng của EDGE gửi và không bao gồm toàn bộ các dự án được cấp chứng nhận EDGE. Đây là cách gửi nghiên cứu dự án..

Found 288 Results

Page 2 of 3

Ufficio BJX

Văn phòng trong Mexico

Bancolombia Punto Clave

Văn phòng trong Colombia

HSSE Demo Room

Văn phòng trong Indonesia

Calera Gardens

Nhà trong Colombia

Torre Oporto

Nhà trong Colombia

Alarife

Nhà trong Ecuador

Anland Premium

Nhà trong Vietnam

Edificio Icono 60

Nhà trong Colombia

Bosque da Serra

Nhà trong Brazil

CACMU Verde

Văn phòng trong Ecuador

Workshop Laundry Narogong

Công nghiệp nhẹ trong Indonesia

Condominio Solarium

Nhà trong Colombia

Tema Port – Terminal Three

Công nghiệp nhẹ trong Ghana

HausBelo

Nhà trong Vietnam

IQON

Bán lẻ, Nhà, Văn phòng trong Ecuador

Nordika

Nhà trong Colombia

A Place

Văn phòng trong Philippines

Citra Living Apartment

Nhà trong Indonesia

Hotel Ibis Apartadó

Nhiều khách sạn trong Colombia

Atlantic Tower

Văn phòng trong Ghana

ACLEDA Institute of Business

Giáo dục trong Cambodia

Cornerstone Tower

Văn phòng trong Nigeria

Parques de Galicia 2

Nhà trong Ecuador

Douala Grand Mall

Bán lẻ trong Cameroon

Oficinas Santa Catarina

Văn phòng trong Mexico

Griya LiMa Garuda Subang

Nhà trong Indonesia

Belhar Gardens

Nhà trong South Africa

It Home Belém

Nhà trong Brazil

Devland Gardens

Nhà trong South Africa

Ascott Makati

Nhiều khách sạn trong Philippines

Orbba 130

Nhà trong Colombia

Revolución 757

Nhà trong Mexico

Hotel Zona Franca Bogotá D.C.

Nhiều khách sạn trong Colombia

Takoradi Mall

Bán lẻ trong Ghana

Infinity

Nhà trong Colombia

Bodega Fomeque

Kho trong Colombia

Waterfall Park

Nhà trong South Africa

KC Makassar

Văn phòng trong Indonesia

Mirador del Jaboque

Nhà trong Colombia

Tribunales de Justicia de Jicaral

Văn phòng trong Costa Rica

Osasco Eco Building

Văn phòng trong Brazil

Ecohome 3

Nhà trong Vietnam

Acereto

Nhà trong Colombia

Hotel Faranda Cali Collection

Nhiều khách sạn trong Colombia

INTROVA Eco Housing

Nhà trong Argentina

Caminos de Provvindenza

Nhà trong Colombia

Ciudadela Monteflor

Nhà trong Colombia

Samara Suites

Nhà trong Indonesia

JADE Housing Complex

Nhà trong Ecuador

Zevenwacht Lifestyle Estate

Nhà trong South Africa

REBEL

Nhà trong Peru

Fiesta Americana México Satélite

Nhiều khách sạn trong Mexico

Villas del Fresno

Nhà trong Mexico

Hermano Lobo 188

Nhà trong Peru

Integra Centro de Negocios

Văn phòng trong Colombia

HausNeo

Nhà trong Vietnam

Page 2 of 3

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish