Tất cả các dự án

Lọc theo loại công trình và/hoặc quốc gia. Các nghiên cứu dự án do khách hàng của EDGE gửi và không bao gồm toàn bộ các dự án được cấp chứng nhận EDGE. Đây là cách gửi nghiên cứu dự án..

Found 323 Results

Page 2 of 4

Reserva de Milán

Nhà trong Colombia

Multicine Paseo Villa del Rio

Bán lẻ trong Colombia

Real Vizcaya

Nhà trong Mexico

Adana

Nhà trong Mexico

Art Home

trong Brazil

Calucé Senior Living

Nhiều khách sạn trong Colombia

Denali

Nhà trong Ecuador

Sierra Viento

Nhà trong Colombia

Retiro 144

Nhà trong Peru

Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto

Nhiều khách sạn trong Mexico

Casas PazV

Nhà trong Ecuador

O2 Entreparques

Nhà trong Colombia

Hub Coordinadora

Bán lẻ trong Colombia

Edificio Bruxxel

Nhà trong Colombia

Mucman Tower

Nhà trong Ecuador

EcoLife Riverside

Nhà trong Vietnam

EcoCity Premia Sales Gallery

Văn phòng trong Vietnam

ICONO Centro Empresarial

Văn phòng trong Colombia

DELFOS

Nhà trong Ecuador

World Bank Group Office Accra

Văn phòng trong Ghana

Renault Bucharest Connected

Văn phòng trong Romania

Parque Comercial Guacarí

Bán lẻ trong Colombia

Malibú Condominio

Nhà trong Colombia

VERAH Etapa 1

Nhà trong Peru

Bluewater Lagos

Nhà trong Nigeria

Ufficio BJX

Văn phòng trong Mexico

Bancolombia Punto Clave

Văn phòng trong Colombia

HSSE Demo Room

Văn phòng trong Indonesia

Calera Gardens

Nhà trong Colombia

Torre Oporto

Nhà trong Colombia

Alarife

Nhà trong Ecuador

Anland Premium

Nhà trong Vietnam

Edificio Icono 60

Nhà trong Colombia

Bosque da Serra

Nhà trong Brazil

CACMU Verde

Văn phòng trong Ecuador

Workshop Laundry Narogong

Công nghiệp nhẹ trong Indonesia

Condominio Solarium

Nhà trong Colombia

Tema Port – Terminal Three

Công nghiệp nhẹ trong Ghana

HausBelo

Nhà trong Vietnam

IQON

Bán lẻ, Nhà, Văn phòng trong Ecuador

Nordika

Nhà trong Colombia

A Place

Văn phòng trong Philippines

Citra Living Apartment

Nhà trong Indonesia

Hotel Ibis Apartadó

Nhiều khách sạn trong Colombia

Atlantic Tower

Văn phòng trong Ghana

ACLEDA Institute of Business

Giáo dục trong Cambodia

Cornerstone Tower

Văn phòng trong Nigeria

Parques de Galicia 2

Nhà trong Ecuador

Douala Grand Mall

Bán lẻ trong Cameroon

Oficinas Santa Catarina

Văn phòng trong Mexico

Griya LiMa Garuda Subang

Nhà trong Indonesia

Belhar Gardens

Nhà trong South Africa

It Home Belém

Nhà trong Brazil

Devland Gardens

Nhà trong South Africa

Ascott Makati

Nhiều khách sạn trong Philippines

Orbba 130

Nhà trong Colombia

Revolución 757

Nhà trong Mexico

Hotel Zona Franca Bogotá D.C.

Nhiều khách sạn trong Colombia

Page 2 of 4

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish